מערך שיעור פלורליזם סובלנות

שיעור בנושא פלורליזם סובלנות והסכמיות.

הקרנת סרטון: https://www.youtube.com/watch?v=PLdM0S6UZnY

עזרים נדרשים: מקרן, הסרטון.

מה יחשב כהצלחה:

התלמידים יבינו את מורכבות המושג ויוכלו להשתמש בו בשפת היום יום, תוך הבאת דוגמאות מחייהם למושג.

ניהול זמנים:

1) ארגון כיתה+פתיחה עם סרטון : סרטון קצר (10 דקות)

2) שאלות על הסרט (10 דק׳)  ואז שאלות: מה דעתכם? איזה תחושות זה מעורר? על מה מדובר כאן? (פלורליזם לא רק בא לידי ביטוי בדעות, אלא גם בייחודיות של קבוצות באמונתן, תרבותן, שפתן ועוד..)

נקווה שהמושגים ״סובלנות״, ״פלורליזם״ יעלו ואז נגדיר אותן לכיתה (הכתבה לדעתי).

3) ואז נציג ונכתיב את ההגדרה (5):

הפלורליזם הוא ערך מרכזי במשטר הדמוקרטי מתוך הבנה שאנחנו שונים זה מזה ואפילו בכל אחד מאתנו מתקיים ריבוי/ מגוון

משמעותו הכרה בקיומן של קבוצות שונות, דעות שונות ובזכותן לחיות לפי השקפתם ולשמור על ייחודיותן, תוך גילוי סובלנות כלפי האחר והשונה. למרות חילוקי הדעות יש הסכמיות, כלומר בסיס משותף.

הפלורליזם אינו ערך מוחלט לא ניתן ליישם באופן מלא את השונות והייחודיות של כל הקבוצות אם  כך יהיה – יוביל לאנרכיה.

4) הגעה למונחי סובלנות והסכמיות והגדרתם (15 דק׳):  איזה שני דברים חייבים להתקיים כדי שעקרון הפלור' יוכל לשרור? (רמז, שניהם מופיעים במושג אותו הצגנו כרגע).

סובלנות והסכמיות

סובלנות- איזו מילה טומן בתוכו?

הגדרת סובלנות:
יש לשים דגש על הבחנה בין ריבוי/גיוון טבעי לבין פלורליזם שמקפל בתוכו גם את המושגים סובלנות והסכמיות.

הגדרת הסכמיות:

סיכום ביניים (15-25 דק׳):

חלוקת הכיתה לקב׳ קטנות סביב המשפטים השונים. כל קב׳ מקבלת משפט שונה, היא דנה סביב המשפט במשך כ5 דק׳ ומביאים את המסקנה בסוף לאיזו הגדרה שייך המשפט שקיבלו, כאשר מבקשים מכל נציג/ה קב׳ לשתף את הכיתה בממצאים.

1) ״אם איננו יכולים לשים קץ לחילוקי הדעות בינינו, לפחות אנו יכולים לסייע להפוך את העולם

 למקום בטוח לשוני״. (ג'ון פ. קנדי)

2)   ״היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר, צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית. לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא מעשיר את הקהילה. אין לו תחליף. היהדות מאז ומתמיד ראתה את היחיד כאילו הוא עולם קטן (…) בשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, משלימים אלו את אלו, ומשיגים אחדות״ (הרב סולובייצ'יק)

3)  "אם אין אני לי – מי לי ואם אני לעצמי – מה אני?" (פרקי אבות).

4)  "איני מסכים לאף מילה מדבריך אך אלחם עד טיפת דמי האחרונה על זכותך להשמיעם" (וולטייר).

5) "הדרך הכי טובה להשחית את הנוער היא להדריך אותו להעריך יותר את אלו שחושבים כמוהו מאשר את אלו שחושבים אחרת" (ניטשה).

6)    "כשם שהנך יכול לסבול שפרצופו של חברך אינו דומה לשלך, כך תסבול שדעותיו של חברך אינן דומות לדעותיך". (רבי מנחם מנדל מקוצק)

בין דמוקרטיה פורמלית למהותית (10 דק׳):

חלוקת דפים שמסבירים את ההבדל. בגדול- פורמאלי זה השיטה והמהות היא הערכים והעקרונות.

עוד על כותב המאמר אלעד יצחק וידלנסקי