מערך שיעור-אלעד

חופש ביטוי או הסתה?

מטרות:

  1. התלמידים יידעו להגדיר מהו חופש ביטוי וחירות המידע.
  2. התלמידים יידעו להגדיר מהו חופש העיתונות וחופש ההתאגדות.
  3. התלמידים יבינו מהי הסתה לגזענות, אלימות או טרור.
  4. התלמידים יידעו להבחין בין שני מושגים אלו.

עזרי הוראה:

מקרן

דפים לכל תלמיד עם

סרטון אינטרנט: https://www.youtube.com/watch?v=Dzm5aAFNmZg

פתיח- ארגון הכיתה, הכנת מקרן וסרטון –  (10 דקות)

מציגים את הסרטון ונותנים לרוחות קצת להירגע.

לאחר שחזר השקט לכיתה, אשאל תלמיד/ה ספציפית מה ראה/תה בסרטון.

אעבור הלאה לתלמיד/ה אחר שירצה לאמר משהו נוסף. וכך לאחר כמה תלמידים שאמרו את דעתם, אכתוב על הלוח את המושג הראשון- ״חופש הביטוי״.

גוף השיעור א׳- חופש ביטוי, חירות המידע,  חופש העיתונות, חופש ההתאגדות  (15 דקות)

שואל את הכיתה ״מהו חופש ביטוי״? ומכתיב להם:

 ״חופש הביטוי: זכותו של כל אדם לבטא את דעותיו כפי שיבחר. חופש הביטוי מממש את חירות המחשבה והדעה ואת חירות המצפון. אין טעם לדעות ולמצפון אם אין אפשרות לבטא אותן״. (מהספר עמ׳ 79).

פונה לכיתה ומבקש מתנדב אמיץ שיוכל לסייע לי בכתיבה על הלוח (שאוכל להיות יותר מודע לכיתה ועם הפנים אליהם). לאחר מכן שואל אותם האם יכולים לתת לי דוגמא לחופש ביטוי (בהצבעה בלבד!!!), ומבקש מהמתנדב לרשום את הדוגמאות על הלוח.

מן הדוגמאות שאקבל, אצפה מהם גם לציין עיתונות, הפגנות וכו׳, ולכן אפנה למושגים הבאים ואכתיב להם אותם:

״חירות המידע- זכותם של העיתונים ואמצעי התקשורת להביא לציבור מידע חופשי ודעות שונות ללא צנזורה. נגזר מחופש הביטוי וחירות המידע״.  אבקש דוגמאות ואוסיף: אינטרנט, מודעות ברחוב, אירועים וכד׳.

מושג הבא שאכתיב:

״חופש העיתונות– זכותם של העיתונים ואמצעי התקשורת להביא לציבור מידע חופשי ודעות שונות ללא צנזורה. נגזר מחופש הביטוי וחירות המידע״.

לאחר מכן, אציין את הדוגמא שנתנו בפניי (הפגנות), ואבקש ממתנדב אמיץ לקרוא מהספר את המושג:

״חופש ההתאגדות – זכותו של כל אדם להתאסף ולהתארגן בקבוצה. קבוצה זו יכולה להיות משפחה, מפלגה, חברים לדעה, חברים לדת, חברים למקצוע. זכות זו מאפשרת קיום מפגשים ושיתוף פעולה. מבחינה אישית זכות זו נובעת מההבנה שהאדם הוא יצור חברתי והוא מעדיף להשתייך לקבוצות שונות. מבחינה פוליטית וחברתית, חופש ההתאגדות מאפשר לאדם להתאגד ולפעול למען מטרה משותפת יחד עם אנשים אחרים. ניתן להגביל את חופש ההתאגדות אם ההתאגדות מהווה סכנה לשלום הציבור, ביטחונו או זכויות האזרחים״.

 

יישום מושג עיקרי- חופש ביטוי (5 דקות)

להגיד לתלמידים לחשוב קצת על דברים שראו/ קראו השבוע שקשור שעל פי מה שלמדנו עכשיו על חופש הביטוי, ולכתוב אותו.

לאחר מכן שואל מי מוכן (בהצבעה!!) להקריא מה כתב.

גוף שיעור ב׳- הסתה     (10 דק׳)

מחלק לתלמידים דפים עם ההגדרה  להסתה לאלימות או לטרור מתוך חוק העונשין, ומבקש מאחד התלמידים להקריא:

144ד2. (א) המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיףזה – פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור, דינו – מאסר חמש שנים.

          (ב)  בסעיף זה, "מעשה אלימות או טרור" – עבירה הפוגעת בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.

          (ג)   פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אינו עבירה לפי סעיף זה.

שואל את הכיתה האם שמעו על ארגון ״דעאש״ ומה הם יודעים עליו (בהצבעה!!). 


 סיכום (5 דק׳)

פונה לכיתה ומסכם: ראינו את הסרטון של הסטודנט מניף את דגל דעאש ואת דגל ישראל.

מציין את המושגים בהם דנו בשיעור.

כפי שראינו עפ״י המושגים שלנו, מדובר כאן על חופש ביטוי. ומסיים בשאלה: ראינו את הנפת דגל ישראל ואת דגל דעאש. מה דעתכם-  האם הנפת דגל דאעש הינה פעולה מותרת המאפיינת לופש ביטוי, או שמא מדובר בהסתה לטרור? יום טוב לכולם