מסגרת מערך לשיעור

מסגרת למערך שיעור

 1. הנושא: (שאלות מרכזיות)
 2. ידע קודם נדרש (עפ"י תוכנית לימודים)
 3. קהל היעד: (תיאור מכסימלי)
 4. מטרת על:
 5. מטרות משנה/אופרטיביות: (קוגניטיביות, ערכיות וחברתיות) (עפ"י תוכנית לימודים)
 6. קישור לנושאים אחרים במקצוע או במקצועות אחרים.
 7. רלוונטיות לעולמו של התלמיד (כל הדרכים בהם הנושא יכול לתרום לתלמיד, רצוי שניתן יהיה לשווק זאת גם לתלמיד).
 8. משך הזמן המשוער של הפעילות.
 9. קונטקסט ברצף ההוראה.
 10. מיקום השיעור (מקום וארגונו ונימוק לבחירה).
 11. מתודות העברה/שיטות הוראה (פרונטאלי/קולנוע/סימולציה/קבוצות ונימוק לבחירה)
 12. מהלך צפוי של השיעור: (כולל כל התכנים שאותם הולכים ללמד)

13.רפלקציה (תחקיר עצמי לפני השיעור  מחשבה על התכנון:  למה מצפה מעצמי ומהשיעור)­­­­­­­­­­­­­­­­

 1. לולאות משוב:

רפלקציה עצמית לאחר מעשה: (תכנון מול ביצוע)__________________________________

משוב מורה   מאמנת/מד"פ/עמיתים/תלמידים_____________________________________________

נקודות לשימור­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-(חוזקות שלי________________________________________________________

נקודות לשיפור

(חולשות שיש לשפרן)______________________________________________________

 

התהליך שלם כאשר הסטודנט  עבר את כל לולאות המשוב:

 

 1. תכנון (ביחד עם כל השותפים או חלק מהם)
 2. קבלת משוב (תיקון) ואם יש צורך ממספר גורמים- ותיקון המערך בהתאם.
 3. תכנון מערך סופי
 4. ההתנסות בהוראה בשיעור
 5.  רפלקציה עצמית- (לאחר מעשה)
 6. קבלת משוב (מכל השותפים)
 7. סיכום עצמי: תכנון מול ביצוע ומה אני לוקח איתי מן ההתנסות מה למדתי שאיישם בעתיד.

ביבליוגרפיה:  יש לציין.מקורות ספרותיים/אתרי אינטרנט