אלעד וידלנסקי – מערך שיעור

מערך שיעור

מערך שיעור1 זכויות אדם ואזרח

מערך שיעור1 זכויות אדם ואזרח מטרות: התלמידים יבינו כי זכויות האדם מבטאות את מהותה של הדמוקרטיה כהשקפת עולם שבמרכזה האדם התלמידים יבינו כי זכויות האדם

המשך קריאה
מערך שיעור

מערך שיעור פלורליזם סובלנות

שיעור בנושא פלורליזם סובלנות והסכמיות. הקרנת סרטון: https://www.youtube.com/watch?v=PLdM0S6UZnY עזרים נדרשים: מקרן, הסרטון. מה יחשב כהצלחה: התלמידים יבינו את מורכבות המושג ויוכלו להשתמש בו בשפת היום

המשך קריאה
אלעד וידלנסקי

מערך שיעור מיעוטים בישראל

המיעוטים בישראל-  מטרות : התלמידים : יבינו מהו מיעוט ויבינו שכמעט כל אדם מצוי במיעוט, בהיבט מסוים. יבינו מהו מיעוט ויבינו שכמעט כל אדם מצוי

המשך קריאה
אלעד וידלנסקי

מערך שיעור-אלעד

חופש ביטוי או הסתה? מטרות: התלמידים יידעו להגדיר מהו חופש ביטוי וחירות המידע. התלמידים יידעו להגדיר מהו חופש העיתונות וחופש ההתאגדות. התלמידים יבינו מהי הסתה

המשך קריאה